Hankige glükomeeter
Pood

Hankige rakendus

Privaatsuspõhimõtted

Kehtivuse kuupäev: mai 2018

Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus on Ascensia jaoks olulised. Need privaatsuspõhimõtted annavad teile teada, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame, jagame ja kaitseme, ning need põhimõtted kehtivad koos veebisaidi http://www.contourplusone.ee kasutustingimustega.

Meie veebisaiti haldab ettevõte Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Ascensia), mis asub aadressil Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Šveits ja mis kontrollib teie isikuandmeid, mida töödeldakse selle veebisaidi kaudu.

Palun lugege neid privaatsuspõhimõtteid, et mõista, kuidas võib Ascensia töödelda teie isikuandmeid, mida edastatakse meie veebisaidi kaudu.

REGISTER

1. Isikuandmete kogumine

2. Teie tervisega seotud teave

3. Turundus

4. Teie isikuandmete jagamine

5. Teie isikuandmete talletamine

6. Teie isikuandmete turvalisuse tagamine

7. Küpsiste kasutamine

8. Google Analytics

9. Küpsistest loobumine

10. Lapsed

11. Teie õigused

12. Lingid teistele veebisaitidele

13. Nende privaatsuspõhimõtete muudatused

14. Kontaktandmed

 

1. Isikuandmete kogumine

Meie veebisaidi kasutamiseks ei pea te jagama mingeid isikuandmeid. Kui esitate meile oma isikuandmed, töötleb Ascensia neid järgmistel eesmärkidel.

Suhtlus meie veebisaidi kaudu: kui täidate võrgus oleva registreerimise või veebivormi, et esitada meile päring või taotlus, või mõnes muus sarnases olukorras, kus te otsustate oma andmeid meiega jagada, töötleme seda teavet, et vastata teie päringule, sealhulgas klienditeeninduse toe kaudu.
Tooted ja teenused, mida te taotlete: kui taotlete meilt toodet või teenust, kogume teie isikuandmeid teie päringu töötlemiseks. Meie edasimüüjad võivad samuti jagada meiega teie isikuandmeid, mille te neile esitate, kui ostate Ascensia toote või kui võtate nendega ühendust pärast ostu.
Kui võtate meiega ühendust meie veebisaidi kaudu või taotlete toodet või teenust, võivad andmed, mida teilt kogume, olla järgmised: teie nimi, sugu, sünniaeg, aadress, kontaktandmed, sealhulgas teie e-posti aadress, keele-eelistused ja teie ühendusevõtmise või päringu üksikasjad.

Toote garantii: kogume teavet, mille meile esitate, kui registreerite saadud tootele garantii (sh garantiikaardid, mille meile posti teel saadate).
Teave teie seadme kohta: kui kasutate meie veebisaiti, saame automaatselt tehnilised andmed, sealhulgas teie internetiteenuse pakkuja nime, veebisaidi, mida kasutasite meie veebisaidile jõudmiseks, veebisaidid, mida külastate meie veebisaidi kaudu, teie kasutatava seadme tüübi, ainulaadse seadme identifikaatori (nt teie seadme IMEI-numbri, seadme traadita võrguliidese MAC-aadressi või seadme mobiiltelefoninumbri), mobiilsideteenuse teabe, operatsioonisüsteemi ja tarkvaraversiooni numbri, IP-aadressi, kasutatava brauseri tüübi, riigi- ja keelekoodi ning ajavööndi sätte. Me ei kasuta seda teavet ühegi isiku tuvastamiseks.
Töösoovijad: samuti kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui kandideerite töökohale ettevõttes Ascensia või Ascensia grupi mis tahes ettevõttes. Säilitame tagasilükatud kandidaatide taotlusi kuni 12 kuud.

 

2. Teie tervisega seotud teave

Kui taotlete meilt toodet või teenust, siis täitke võrgus olev registreerimise või veebivorm või võtke meiega ühendust, et edastada päring; võite otsustada jagada meiega oma tervisega seotud teavet, et me saaksime vastata teie päringule või et aidata meil pakkuda teile teie vajadustel põhinevat klienditeenindust. See tervisega seotud teave võib sisaldada järgmist: diabeedi tüüp, teraapia, ravi, glükomeetri või muu seadme üksikasjad ja mõõtmissagedus.

Palume teil esitada oma sõnaselge nõusolek teie tervisega seotud teabe töötlemiseks, nagu on kirjeldatud nendes privaatsuspõhimõtetes, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole aadressil privacy@ascensia.com.

Teie isikuandmete töötlemise põhjused

Sellega, et saaksime täita kokkulepet, mille me teiega sõlmime, ja samuti seadusest tulenevatel ärieesmärkidel (sh statistika kogumiseks), võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

igasuguse esitatava toote- või teenusepäringu töötlemiseks;
teie päringule või muule taotlusele vastamiseks, kui te võtate meiega ühendust meie veebisaidi kaudu, sh klienditeeninduse toe jaoks;
meie veebisaidi arendamise, testimise ja täiustamise jätkamiseks, sh selleks, et pakkuda uusi funktsioone ja lahendusi;
mõistmaks seda, kuidas te meie veebisaidiga suhtlete, sh selle funktsioonide ja lahendustega, ja veendumaks, et sisu on esitatud kõige tõhusamal viisil;
võimaldamaks teil osaleda meie veebisaidi interaktiivsetes funktsioonides, kui te otsustate seda teha.
Lähtudes seaduslikest ärieesmärkidest, mis on seotud otseturundusega, võime teie nõusolekul töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik:

selleks, et kutsuda teid osalema uuringutes või arvamusrühmades või muudes reklaami- või turundustegevustes, mis puudutavad meie tooteid ja teenuseid, sh koostöös valitud kolmanda osapoole partneritega;
selleks, et esitada ettepanekuid ja soovitusi toodete või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, nagu on kirjeldatud allpool jaotises „Turundus“;
selleks, et mõõta ja mõista võimaliku esitatava reklaami tõhusust ja et esitada asjakohast reklaami.
Kohalike seaduste ja nõuete täitmiseks võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

vajaduse korral, kui on tarvis edastada ohutusteade või selgitada parandustegevust, mis on seotud meie mis tahes toote või teenusega;
selleks, et teatada sündmustest riigiasutusele või reguleerivale asutusele, mis vastutab meditsiiniseadmete ja/või telemeditsiini poliitika eest, sh meditsiiniseadme kahjutasu ja rahastamise küsimused.
Meditsiiniseadmetega seotud rahvatervise valdkonna avaliku huvi põhjustel, teadusuuringute läbiviimiseks ja/või meie seaduslike ärieesmärkide tõttu võime kasutada statistilist, agregeeritud, anonüümseks muudetud või deidentifitseeritud/pseudonüümistatud teavet (see on teave, milles Ascensia eemaldab isiku tuvastamise andmed, nagu nimi ja e-posti aadress) ja seda kolmanda osapoole uurijatele edastada järgmiseks otstarbeks:

diabeedi käsitlemise tehnikate, teraapiate, ravide ja kulude tõhususe määratlemiseks ja parandamiseks;
uurimaks ja hindamaks seda, kuidas meie tooteid ja teenuseid pakutakse ja kasutatakse;
meie toodete ja teenuste toimivuse, mõju ja nendega seotud kogemuse hindamiseks (sh olenevalt kasutaja demograafilistest andmetest, nt asukohast).
Teie nõusoleku alusel võime töödelda teie tervisega seotud teavet (nagu on kirjeldatud ülalpool jaotises „Teie tervisega seotud teave“), et saaksime vastata päringule või muule taotlusele, mille teete, kui võtate meiega ühendust meie veebisaidi kaudu, ja et saaksime mõista teie vajadusi ja teid paremini aidata, sh seoses rakenduse Contour Diabetes kasutamisega.

3. Turundus

Võimalik, et võtame teiega ühendust, et rääkida teile toodetest ja teenustest, mis võivad teid meie arvates huvitada või mis on sarnased nendega, mida te olete juba soetanud või mille kohta järelepärimisi teinud.

Kui olete andnud nõusoleku selliseks suhtluseks, võime teiega ise ühendust võtta (ettevõte Ascensia Diabetes Care Holdings AG) või teeb seda Ascensia toodete edasimüüja või üks meie valitud partneritest.

Saate igal hetkel loobuda meie turundusteemalisest suhtlusest, võttes meiega ühendust aadressil privacy@ascensia.com või kasutades mõne meie suhtluskanali tellimuse tühistamisel linki.

Võtame teiega edaspidi ühendust turundusega mitteseotud küsimustes, kui meil on vaja edastada parandus- või ohutusteade või kui meil on vaja edastada teile kindel teave tulenevalt seaduslikust, regulatiivsest või eetilisest nõudest.

4. Teie isikuandmete jagamine

Me ei rendi ega müü teie isikuandmeid kellelegi. Ascensia võib jagada teie andmeid järgmiste osapooltega:

Ascensia Diabetes Care US Inc. ja Ascensia Diabetes Care Holdings AG, nende täpsem teave on üles loetletud meie veebisaidil http://diabetes.ascensia.com/en/contact-us;
meie valitud partnerid, kui olete otsustanud osaleda uuringutes, arvamusrühmades või muudes turundusega seotud algatustes, mis on seotud meie toodete ja teenuste kasutamisega;
potentsiaalne müüja või ostja Ascensia mis tahes ettevõtte või vara müügi või ostu korral, nii et ostja saaks teile jätkuvalt teavet ja teenuseid pakkuda;
samuti võime jagada teie isikuandmeid andmetöötlejatega, kelle abiga me oma teenuseid pakume. Kui me edastame teie isikuandmed andmetöötlejatele, peavad nad käsitlema teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt ning kasutama neid ainult meie antud juhiste kohaselt;
meie edasimüüjad, äripartnerid või teenusepakkujad, kaasa arvatud turunduseesmärkidel või puhkudel, kui olete otsustanud jagada oma isikuandmeid meie veebisaidil olevate erinevate lahenduste ja funktsioonide kaudu.
Samuti võime teie isikuandmeid avaldada, kui meil on vaja vastata riigiasutuse ametlikule päringule või kui seda nõuab seadus, sealhulgas riigi julgeoleku eesmärgil. Kui seda nõuab seadus, võime teie isikuandmeid ka avaldada, kui see on vajalik meie veebisaidi kasutustingimuste, nende privaatsuspõhimõtete või muude lepingute rakendamiseks, Ascensia või meie grupi ettevõtete, meie toodete ja teenuste ja meie klientide, edasimüüjate ja äripartnerite õiguste, vara või ohutuse uurimiseks või kaitseks või ebaseaduslike tegevuste või pettuste ja igasuguse isiku või võimaliku ohutust ähvardava olukorra ennetamiseks või tõendina kohtumenetluses. Teie isikuandmete suhtes võidakse kohaldada välisriigi seadusi ning sellele võivad pääseda ligi välisriigi valitsused, kohtud, õiguskaitseorganid ja reguleerivad asutused.

5. Teie isikuandmete talletamine

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) või Šveitsi elanikud: teie isikuandmed talletatakse Euroopa Liidu liikmesriigis asuvates serverites. Erandjuhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada ettevõttele Ascensia Diabetes Care US Inc., mis asub Ameerika Ühendriikides. Samuti võime isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Liitu asuvale teenuseosutajale, sealhulgas juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks, meie veebisaidi kaudu tehtud päringu või taotluse haldamiseks või tugiteenuste osutamiseks. Nende riikide andmekaitsetasemed võivad erineda teie elukohariigi omadest. Neil juhtudel, kui me edastame isikuandmeid, oleme sõlminud kokkuleppe, et kaitsta isikuandmete töötlust.

Ascensia talletab teie andmeid seaduses ette nähtud aja jooksul ning kui seaduslik nõue puudub, siis säilitame neid ainult niikaua, kui seda on vaja, et saavutada see eesmärk, milleks neid koguti, nagu on kirjeldatud nendes privaatsuspõhimõtetes. Isikuandmete talletamiseks sobiva aja määramisel võtame arvesse isikuandmete koguse, laadi ja tundlikkuse, teie isikuandmete mitteautoriseeritud kasutamisest või avaldamisest tuleneva võimaliku kahju riski, isikuandmete töötlemise eesmärgid ja selle, kas saame saavutada need eesmärgid teisel moel, ning kohalduvad juriidilised nõuded.

6. Teie isikuandmete turvalisuse tagamine

Ascensia rakendab teie isikuandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse kaitsmiseks asjakohaseid halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. Me kasutame rangeid protseduure ja turvalahendusi (sh krüptograafilisi võtteid) ning rakendame kõiki tarvilikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete ohutu ja nende privaatsuspõhimõtete kohane töötlus.

Pange tähele, et teabe edastamine interneti kaudu pole täiesti turvaline. Kuigi Ascensia teeb kõik endast oleneva, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me oma veebisaidi kaudu edastatava teabe turvalisust garanteerida, seetõttu toimub igasugune edastus teie omal vastutusel.

7. Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Need on väikesed andmefailid, mis saadetakse teie brauserile ja talletatakse teie arvuti kõvakettale, kui külastate veebisaiti. Küpsises sisalduva teabe määrab ära veebisaidi server ja seda teavet saab kasutada, kui kasutaja külastab veebisaiti. Küpsised on loodud selleks, et mäletada asju, mida internetikasutaja on varem veebisaidil teinud, mis võib hõlmata toodete paigutamist ostukorvi, sisselogimist või linkidel klõpsamist.

Me täiustame ja muudame pidevalt küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutusviise ning toome selles privaatsuspõhimõtete jaotises ära kõige värskemad küpsised, mida kasutame.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid.

Vältimatud küpsised: vajalikud meie veebisaidi toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil logida sisse veebisaidi turvalistesse kohtadesse, veebisaidil navigeerida ja selle funktsioone kasutada.
Analüütikat/jõudlust puudutavad küpsised: võimaldavad ettevõttel Ascensia külastajaid tuvastada ja nende üle arvet pidada ning näha, kuidas külastajad meie veebisaidil navigeerivad, kui nad seda kasutavad. See aitab meil parandada meie veebisaidi tööd, tagades näiteks selle, et kasutajad leiavad hõlpsasti selle, mida otsivad.
Funktsionaalsuse küpsised: need tunnevad teid ära, kui pöördute tagasi meie veebisaidile. See võimaldab meil isikupärastada oma sisu teie jaoks, näiteks teie keele- või piirkonnaeelistuse näol.
Suunamise küpsised: need küpsised registreerivad teie külastuse meie veebisaidile, lehed, mida olete külastanud, ja lingid, millele olete klõpsanud. Kasutame seda teavet, et muuta oma veebisaiti ja sellel kuvatavat reklaami teie huvidele vastavaks. Samuti võime jagada seda teavet kolmandate osapooltega.
Mõni neist on püsiv küpsis, mida võidakse kasutada, kui logite sisse piirangutega kohtadesse veebisaidil, selleks et pidada meeles, kes te olete. Mõni on seansiküpsis, mida võidakse kasutada veebisaidi külastuse anonüümseks tuvastamiseks ainult tehnilisel otstarbel. Seansiküpsised talletatakse vaid ajutiselt sirvimisseansi ajaks ja need kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist.

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid järgmistel eesmärkidel:

meie veebisaidi turvalisuse parandamiseks;
teie tuvastamiseks siis, kui logite sisse meie veebisaidile, ja teie eelistuste mäletamiseks;
analüüsimaks seda, kuidas te kasutate meie veebisaiti, jälgides kindlaid tegevusi meie veebisaidil (nt ostu sooritamine ja meie veebisaidi erinevate lehtede külastamine);
kogumaks anonüümset statistilist teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, et saaksime parandada selle kasutatavust ja sisu edastamise väärtust;
võimaldamaks teil jagada lehti sotsiaalvõrgustikega, nagu Twitter, Facebook ja LinkedIn;
hindamaks meie võrgukampaaniate tõhusust, arvestades nii läbimüüki kui ka kasutajate aktiisust meie veebisaidil;
optimeerimaks meie reklaamitegevust, tagades selle, et saame edastada teavet teistel veebisaitidel, mis reklaamivad meid neile, kes külastavad meie veebisaiti;
võimaldamaks meil hinnata meie reklaami edukust, tuvastades meie veebisaidil selliseid sündmusi (nagu registreerimised, ostu sooritamised jne), mis tulenesid otseselt meie reklaamitegevusest;
tagamaks selle, et meie reklaam teistel veebisaitidel oleks teie jaoks asjakohane.
Kasutame ka küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mida pakuvad teised ettevõtted, et koguda veebi liiklusteavet (nt aeg, kuupäev, IP-aadress ja brauseri tüüp), nii et me saaksime teie eelistusi ja muud teavet teie seadmes talletada ning säästa teie aega korduvatel külastustel, kõrvaldades sama teabe korduva sisestamise vajaduse. Enamikul juhtudel ei saa kogutud andmete põhjal teie isikut tuvastada. Nende andmete järgi võidakse teid tuvastada, kuid me ei kasuta neid selleks otstarbeks.

8. Google Analytics

Kasutame teenuse Google Analytics küpsiseid, et koguda teavet ja koostada aruandeid selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Seda teavet kasutame selleks, et saaksime oma veebisaiti täiustada. Teenus Google Analytics kasutab peamiselt esimese osapoole küpsiseid, mida ei jagata erinevatele veebisaitidele, mida te külastate. Küpsistesse kogutud teave on enamasti anonüümne ja sisaldab veebisaidi külastajate arvu, kohta, kust need külastajad pärinevad, ja veebisaidi külastamise arvu. Google’i privaatsuse ja andmete kaitsmisega seotud teave.

Teenus Google Analytics talletab teie IP-aadressi, mis on igale arvutile ja internetiga ühendatud seadmele määratud unikaalne kood. IP-aadressid määratakse tavaliselt geograafiliste plokkide kaupa ja need võivad võimaldada veebisaidi operaatoritel tuvastada riiki, maakonda ja linna, kus arvuti või seade paikneb. Võime koguda IP-aadressi kas tervikuna või osaliselt, et saaksime kindlaks teha meie veebisaidi külastajate asukoha. Teenus Google Analytics kogub samuti demograafilisi ja huvialade andmeid (sh vanus ja sugu), kui selline koht on küpsises saadaval.

Teenus Google Analytics kasutab ka kolmandate osapoolte küpsiseid (nt DoubleClicki küpsiseid) veebisaitidel, kus kasutatakse teenuse Google Analytics reklaamifunktsioone, nt Remarketing või AdWords. Kasutades teenuse Google Analytics uuesti turundamise funktsiooni, saame teile edastada sihipärase ja asjakohase reklaami, kui sirvite mujal internetis. See funktsioon võib töötada ka erinevate seadmetega, kus teil on Google’i konto ja olete lubanud Google’il veebisirvimiste ajalugu oma kontoga siduda ja kasutada teie kontol olevat teavet, et internetis kuvatavat reklaami isikupärastada. Kui olete oma Google’i kontosse sisse loginud, kasutab Google teie andmeid koos analüütiliste andmetega, mille ta saab kolmanda osapoole küpsiste kaudu meie veebisaidilt, et pakkuda teile paremat reklaami teistel veebisaitidel, mida külastate, tuginedes teie varasematele sirvimisharjumustele. Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Google’i autenditud kasutaja identifikaatoreid.

Lisateavet nende reklaamiküpsiste kohta leiate aadressilt http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Võite loobuda nendest funktsioonidest, külastades Google’i reklaamisätteid.

9. Küpsistest loobumine

Võite keelduda küpsiste vastuvõtust, muutes oma veebibrauseri (nt Internet Explorer, Chrome ja Firefox) sätteid. Pidage meeles, et kui otsustate küpsised keelata, ei pruugi mõni meie veebisaidi osa korralikult töötada või olla ligipääsetav.

Üldiselt on juhised küpsiste keelamise või kustutamise kohta kättesaadavad internetibrauseri abimenüü kaudu. Enamik brauseritest on seadistatud nii, et need küpsised võetakse vastu automaatselt. Peale selle võite küpsiste talletamise inaktiveerida või seadistada oma brauseri nii, et see teavitaks teid enne küpsise talletamist teie arvutisse. Samuti võite kasutada teie piirkonnas saadaval olevaid seadustega sätestatud enesereguleerimise programme, et hallata seda, kuidas teised ettevõtted peale Google’i teile reklaame esitavad, näiteks EL-i loodud teie veebivalikud.

Pange tähele, et kui kustutate küpsised, siis peate arvestama järgmisega:

me ei saa enam teada, et olete loobunud veebis toimuvast käitumispõhisest reklaamist, seetõttu näete muude valitud veebisaitide külastamisel meie kolmandast osapoolest reklaamijaid;
me ei saa enam automaatselt tuvastada seda, et olete nõustunud meie privaatsuspõhimõtetega, ja küsime teilt selleks kinnitust.

 

10. Lapsed

Me ei kogu ega kasuta meie veebisaidi kaudu isikuandmeid kellegi kohta, kelle puhul me teame, et ta on alla 16-aastane, ilma et oleksime enne saanud tema vanema/eestkostja kinnitava ja kontrollitava nõusoleku. Vanema/eestkostjal on soovi korral õigus vaadata oma lapse edastatud teavet ja/või nõuda selle kustutamist. Kui avastame, et meie veebisaidi kaudu on meile oma isikuandmed edastanud laps, siis rakendame vajalikud meetmed selle teabe kustutamiseks. Kui olete vanem/eestkostja, kellel on mis tahes küsimusi seoses teie lapse isikuandmetega meie veebisaidil, siis võtke ühendust ettevõttega Ascensia aadressil privacy@ascensia.com või posti teel aadressil Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Šveits.

11. Teie õigused

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) või Šveitsi elanikud: teil on õigus järgmisele: taotleda a) juurdepääsu isikuandmetele, mis meil teie kohta on; b) taotleda, et parandaksime mis tahes vigased isikuandmed, mis meil teie kohta on; c) taotleda, et kustutaksime mis tahes isikuandmed, mis meil teie kohta on; d) piirata teie isikuandmete töötlust; e) mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega ja/või f) saada mis tahes isikuandmed, mis meil teie kohta on, struktureeritud ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus või edastada need isikuandmed meie abil teisele ettevõttele. Enne nõutud teabe avaldamist teile võime küsida teilt lisateavet teie isiku kinnitamiseks ja turvalisuse huvides.

Kohtades, kus teilt on palutud anda nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks, tagame me teile võimaluse oma nõusolek tühistada. Saate oma nõusoleku tühistada, võttes meiega ühendust allpool olevate kontaktandmete kaudu. Igal juhul antakse teile teavet selle kohta, kuidas nõusolekut tühistada. Igasugune nõusoleku tühistamine ei mõjuta teie tühistamiseelsel nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Pange tähele, et kui tühistate oma nõusoleku, lõpetame teie isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamisega seotud ulatuses.

Oma isikuandmetega seotud õiguste küsimuste korral võtke ühendust ettevõttega Ascensia e-posti aadressil privacy@ascensia.com või posti teel aadressil Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Šveits. Töötleme kõiki taotlusi kohalike seaduste ning meie eeskirjadele ja protseduuride kohaselt. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, on teil õigus esitada kaebus selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, teie riigi järelevalveasutusele.

12. Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele kolmanda osapoole veebisaitidele, mida need privaatsuspõhimõtted ei reguleeri. Kuigi me püüame anda linke ainult kõrgete privaatsusstandarditega veebisaitidele, ei saa neid privaatsuspõhimõtteid kohaldada, kui olete meie veebisaidilt lahkunud.

Lingid teistele veebisaitidele on esitatud ainult teavitamise eesmärgil ega kujuta endast nende veebisaitide heakskiitmist. Ettevõte Ascensia ja/või selle sidusettevõtted ei vastuta linkide sisu ega kolmanda osapoole veebisaitide eest ega esita mis tahes ametlikku seisukohta nende linkide sisu või täpsuse kohta. Kolmanda osapoole veebisaitide kasutamine on teie enda vastutusel.

13. Nende privaatsuspõhimõtete muudatused

Igasugused muudatused, mille me nendele privaatsuspõhimõtetele tulevikus teeme, postitatakse sellele lehele ning edastatakse teile e-posti teel, kui see on asjakohane. Kontrollige seda lehte sageli, et näha meie privaatsuspõhimõtete mis tahes värskendusi või muudatusi.

14. Kontaktandmed

Küsimused, kommentaarid ja taotlused nende privaatsuspõhimõtete kohta on teretulnud ja need tuleks saata Ascensia grupi andmekaitseametnikule aadressil privacy@ascensia.com või aadressil Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Šveits. Kui võtate meiega ühendust, teeme kõik endast oleneva, et lahendada kõik teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimused.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo, Contour Microlet, Glucofacts, logod No Coding ja Second-Chance on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid. 

Apple ja Apple’i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.  App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk. Google Play ja logo Google Play on ettevõtte Google LLC. kaubamärgid. Sõnamärk Bluetooth® ja sellega seotud logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Ascensia Diabetes Care kasutab selliseid märke litsentsi alusel.  Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

© Autoriõigus 2018-2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kõik õigused on kaitstud.

Valmistamise kuupäev: veebruar 2019.   Kood: G.DC.07.2016.46124