Hankige glükomeeter
Pood

Hankige rakendus

Kasutustingimused

Selle veebisaidi juurdepääsule ja kasutamisele kehtivad järgmised tingimused. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge seda veebisaiti kasutage. Selle veebisaidi väljatöötaja ning haldaja on Ascensia Diabetes Care Holdings. Me jätame endale õiguse teha osalisi või täielikke muudatusi sellel veebisaidil või üldistes kasutustingimustes või lõpetada veebisaidi töö. Pange tähele, et võime teha selliseid muudatusi oma äranägemisel eelneva etteteatamiseta. Seepärast peame teid paluma, et järgmisel korral, kui külastate seda veebisaiti, vaadake uuesti tingimusi, et võimalike muudatuste või parandustega kursis olla

Kasutusest loobumine ja kasu

Kõik sellel veebisaidil avaldatud detailid, dokumendid ja illustratsioonid on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG ainuomand. Mis tahes luba kasutada eeltoodut kehtib tingimusel, et vastav autoriõiguse märge kuvatakse kõigil eksemplaridel ja et neid andmeid kasutatakse ainult isiklikel eesmärkidel ning et neid ei kasutata kaubanduslikult. Samuti, et andmeid ei muudeta ja et kõik veebisaidilt saadud illustratsioonid on kasutatavad ainult kaasneva tekstiga

Kaubamärgid 

Kõik suurte tähtedega või mõnel muul viisil märgistatud toodete nimed sellel veebisaidil on Ascensia Diabetes Care Holdings AG, tema tütarettevõtete, sidusettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtete kaubamärgid. Nende kaubamärkide või muude materjalide omavoliline kasutamine või kuritarvitamine on sõnaselgelt keelatud ning kujutab endast autoriõiguse, kaubamärgiseaduse või muude tööstusomandi õiguste rikkumist.

Piiratud vastutus 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, kasutades ametialast hoolikust, on koostanud sellel veebisaidil esitatud üksikasjaliku teabe, tuginedes sisestele ja välistele allikatele oma teadmiste ja veendumuste kohaselt. Püüame seda teabe hulka pidevalt suurendada ja värskendada. Sellel veebisaidil olev teave on mõeldud üksnes Ascensia Diabetes Care Holdings AG ja selle toodete ning teenuste esitamiseks. Sellegipoolest ei garanteerita sellel veebisaidil sisalduva teabe täielikkust ega õigsust otseselt ega vaikimisi. Eelkõige peame teil paluma olla teadlik sellest, et see teave ei pruugi enam olla ajakohane. Seetõttu soovitame enne sellelt veebisaidilt saadud teabe mis tahes kujul kasutamist veenduda selle õigsuses. Sellel veebisaidil antud nõuanded ei vabasta teid meie toodete ja viimaste nõuannete kontrollimisest, eriti mis puudutab meie ohutuskaarte ja tehnilisi andmeid, pidades silmas nende sobivust kavandatud protsessideks ja eesmärkide saavutamiseks. Kui vajate nõuandeid või juhiseid meie toodete või teenuste kohta, siis pöörduge otse meie poole. Selle veebisaidi kasutajad kinnitavad, et nad nõustuvad kasutama veebisaiti ja selle sisu omal vastutusel. Ascensia Diabetes Care Holdings AG ega selle veebisaidi kirjutamise, koostamise või edastamisega seotud kolmandad osapooled ei vastuta kahjustuse ega vigastuse eest, mis on tingitud sellele veebisaidile ligi pääsemisest või ligipääsmatusest, kasutamisest, võimatusest seda kasutada või veebisaidil antud teabele tuginemisest.

Kolmandate osapoolte müüjate/linkide veebisaidid 

See veebisait sisaldab linke/viiteid kolmandate osapoolte veebisaitidele. Ascensia Diabetes Care Holdings AG ei anna selliste linkide edastamisega heakskiitu nende sisule. Samuti ei võta Ascensia Diabetes Care Holdings AG endale mingit vastutust selliste veebisaitide kättesaadavuse või sisu eest, ega kahju eest, mis tuleneb sellise sisu mis tahes vormis kasutamisest. Veebisaidi kasutajatele pakutakse linke teistele veebisaitidele ainult mugavuse huvides.

Kasutajad kasutavad selliseid veebisaite omal vastutusel.

Teie esitatavad üksikasjad 

Selle veebisaidi kasutaja vastutab täielikult Ascensia Diabetes Care Holdings AG-le edastatud andmete sisu ja õigsuse ning võimalike selliste andmetega seotud kolmandate isikute õiguste rikkumise eest. Kasutaja annab Ascensia Diabetes Care Holdings AG-le nõusoleku selliste andmete salvestamiseks ja nende kasutamiseks statistilise analüüsi või mis tahes muu konkreetse ärieesmärgi jaoks, välja arvatud juhul, kui teave hõlmab isikuandmeid, mis on muud, kui põhiandmed või kasutusandmed. Eelkõige on Ascensia Diabetes Care Holdings AG-l õigus kasutada sellistes sõnumites sisalduvaid ideid, leiutisi, jooniseid, tehnikaid ja teadmisi mis tahes eesmärgil, näiteks toodete või teenuste väljatöötamiseks, tootmiseks ja/või turustamiseks ning paljundada sellist teavet ja teha see kolmandatele isikutele kättesaadavaks ilma igasuguste piiranguteta.

Rahvusvahelised kasutajad 

Seda veebisaiti kontrollib, haldab ja ajakohastab Ascensia Diabetes Care Holdings AG. See on mõeldud globaalseks kasutamiseks. Samas ei garanteeri Ascensia Diabetes Care Holdings AG, et sellel veebisaidil esitatud andmed on õiged kogu maailmas, ning eriti, et need tooted ja teenused on kogu maailmas saadaval ühesuguse väljanägemise, sama suurusega või samadel tingimustel. Kui soovite seda veebisaiti kasutada või sisu alla laadida, siis arvestage, et teie vastutus on tagada, et järgiksite kohalikke kehtivaid õigusakte.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG toodete müük 

Meie tooteid müüakse meie üldise müügi- ja tarnetingimuste praeguse versiooni kohaselt.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo, Contour Microlet, Glucofacts, logod No Coding ja Second-Chance on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid. 

Apple ja Apple’i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.  App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk. Google Play ja logo Google Play on ettevõtte Google LLC. kaubamärgid. Sõnamärk Bluetooth® ja sellega seotud logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Ascensia Diabetes Care kasutab selliseid märke litsentsi alusel.  Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

© Autoriõigus 2018-2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kõik õigused on kaitstud.

Valmistamise kuupäev: veebruar 2019.   Kood: G.DC.07.2016.46124